Forsiden UF 
 
Kontaktpersoner


Skrevet av: Arild Rege

Kleppe Bedehus: Edvin Vestvik tlf. 90532588 e-mail     edvin.vestvik@kleppnett.no

Ungdomsarbeider:

B-Tweens: Tønnes Østebø tlf. 41599022 e-mail
  tonnes@skole.rogfk.no

Basement: Raafat Isak  mobil995 51 140   ishak850@gmail.com

Kongebarna: Marita S. Tveita: Tlf. 41689580 e-mail marita@hverdagsmenigheten.no


Fokus: Oddvar Brennhovd tlf. 95147275 e-mail
oddvar@brennhovd.no

Fokus: Aslak Tveita: tlf. 99043333 e-mail
aslak@hverdagsmenigheten.no

F2: Albert Tveita tilf.45253729

Fredagstreff: Lars Lunde tlf. 93418662

Klepp Soul Children: Vigdis Ekroll Tveita tlf. 41305431 e-mail
vigdistveita@gmail.com

Kleppe Søndagsskole: Jon Einar Sunde tlf. 92410993 e-mail
joneinarsunde@gmail.com

Krik: Torgeir Nesse tlf. 46879746

Maksklubb: Siren Klungland Moi tlf. 90967585 e-mail
siren@hverdagsmenigheten.no

UF:

Leder: June Grude june-grude@hotmail.com
Ungdomsarbeider: Raafat Isak  mobil995 51 140   ishak850@gmail.comUF Bibelgruppe for gutter: Thomas Sele tlf. 95116062

NLM- misjonslaget: Ingebjørg Reve tlf. 51420664 e-mail omreve@gmail.com

IMF – Indremisjonsforbunet: Svein Olav Nesse Mob. 92022874 e-mail Svein.olav.nesse@kleppnett.no

NMS: Ingen kontaktperson

Normisjon: Leiv Steinar Hovtun tlf. 51425243 e-mail leiv.steinar@hovtun.no

Israelsmisjonen:   Pauline Braut  tlf.92035830 / 51425203 e-mail pauline.braut@kleppnett.no

Kristen Muslimmisjon: Ingvar Kleppe tlf. 93811232 / 51422499 e-mail ingvar.kleppe@gmail.com

Webside: Arild Rege tlf. 95194526 e-mail arild.rege@smartsync.noUkens bibelvers
Så kommer troen av budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.
Rom 10, 17

  På plakaten
Nettsiden eies og drives av Kleppe Bedehus.
Cal 4130 Cal 4030 is a replacement, is replica watches Rolex from the factory developed the first time self-winding movement, also rolex replica uses a cylindrical wheel for timing. But the internal structure of a better solution to the timing of the replica watches uk start and stop when there is jitter problems. At the same time to solve the timing core in the case of time can still maintain the watch itself travel swiss replica watches time accurate problem.