Følg Kleppe bedehus på Facebook for praktisk informasjon og oppdateringer om arrangement på bedehuset.

  • Fokus Hverdagsmenighet er menigheten på Kleppe bedehus, med blant annet gudstjeneste annen hver søndag, ulike aktiviteter for barn og konfirmantarbeid.
  • Klepp kristelig ungdomsforening (UF) har ungdomsmøter annen hver lørdag og diverse aktiviteter for ungdom gjennom hele uka.
  • I tillegg har blant annet Norsk Luthersk Misjonssamband, Israelsmisjonen, Lys over land, KRIK og internasjonal kafé jevnlige samlinger på bedehuset. Du finner fullstendig oversikt over alt som skjer i kalenderen nederst på denne sida.

Ta kontakt med Nils-Ove Steinbru Støbakk om du ønsker å ha oppført kontaktinformasjon til ditt lag/organisasjon.